Pisanie prac magisterskich, pisanie prac licencjackich

Praca magisterska - 1500 złotych
Praca licencjacka - 1200 złotych
Praca zaliczeniowa - 20 złotych za stronę
Analiza finansowa - cena do uzgodnienia

Prowadzimy zarejestrowaną działalność gospodarczą. Na życzenie wystawiamy faktury VAT za dokonaną usługę. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przy dokonywaniu zamówienia - przed pierwszymi rozliczeniami. Przypominamy, że w przypadku wystawienia faktury do ceny doliczany jest podatek VAT według obowiązujących przepisów.
 

TUTAJ MOŻESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Powyższe ceny dotyczą prac standardowych rozmiarów. Standardowy charakter ma praca licencjacka na około 60 stron, natomiast praca magisterska na około 80 stron.
W przypadku, gdy potrzebne jest przygotowanie dłuższego opracowania, cena proporcjonalnie wzrasta, co zawsze ustalamy indywidualnie.
W przypadku prac zaliczeniowych cena 20 złotych obejmuje jedną stronę pisaną czcionką Times New Roman "12", co oznacza 1800 znaków na stronie.

Jeśli w przypadku konkretnej pracy niezbędna będzie dodatkowa część badawcza, wówczas cena jest nieco wyższa - proporcjonalnie do nakładu pracy włożonej w opracowanie badań empirycznych. Jest to ustalane indywidualnie z osobą piszącą daną pracę.

Pragniemy podkreślić, że zamówienie napisania wzorca pracy magisterskiej albo pracy licencjackiej oznacza akceptację podanych powyżej warunków.

#s4
licencjat
magister
praca
prace dyplomowe

Prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe

pomoc

Copyright © 2006 | Michał Sikora