Procedura pisania

Pisanie pracy rozpoczynamy po ustaleniu wszystkich najważniejszych szczegółów, które możesz dokładnie uzgodnić z osob± specjalizuj±c± się w danej dziedzinie.
Na samym pocz±tku bardzo istotn± kwesti± jest ustalenie planu pracy.
Rozliczamy się tak, jak Tobie jest najwygodniej. Mog± to być przelewy na konto, przekazy pocztowe, jak również przesyłki za pobraniem.